Over ons

De conferentie Taal en Technologie wordt georganiseerd door TechYourFuture, Centre of Expertise TechniekOnderwijs, in samenwerking met de partners Platform Bètatechniek en Expertise Centrum Nederlands.

TYFprovOver_CMYK

TechYourFuture, een initiatief van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim, is hèt expertisecentrum Techniekonderwijs. Het centre ondersteunt scholen bij het implementeren van Wetenschap & Technologie-onderwijs. TechYourFuture biedt onderwijsprofessionals concreet lesmateriaal, nieuwe didactische inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en professionalisering. Zo helpt het Centre ons land aan meer en betere technici.

 

 

logo platform_FCPlatform Bètatechniek is een tijdelijke stichting die in opdracht van onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken uitvoering geeft aan landelijke beleidsprioritering op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt met een nadruk op bèta/techniek. Daarnaast heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ook programma’s met betrekking tot algehele kwaliteitsverbetering van scholen bij het Platform geplaatst.

 

logo_EN_CMYK

Expertisecentrum Nederlands staat voor goed taalonderwijs en werkt aan een constante verbetering van het onderwijs in Nederland. Van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs. We zijn experts in wetenschappelijk onderzoek naar effectief taalonderwijs en ontwikkelen praktisch inzetbare en vernieuwende oplossingen voor taalvraagstukken in de vorm van onder andere: trainingen, workshops, handreikingen en publicaties voor het onderwijs.