Sprekers

Dr. Symen van der Zee, lector ‘Wetenschap en Techniek in het onderwijs’ bij Saxion, houdt een inspirerend betoog.

Goed onderwijs in Wetenschap en Technologie (W&T) vereist het doelbewust omgaan, stimuleren en integreren van taal. Maar hoe je dat? Tijdens deze keynote wordt ingegaan op vragen als:

Op welke manier kan ik taal en wetenschap en techniek met elkaar verbinden? Hoe kan ik goede interactie tijdens de lessen W&T bevorderen? Hoe kan ik met behulp van taal het onderzoekend denk- en leervermogen van kinderen stimuleren? Inzichten worden geboden in de mogelijkheden en kansen die W&T-onderwijs biedt voor het stimuleren van taalvaardigheid bij leerlingen.

Symen van der Zee1
Symen van der Zee
Het onderzoek van Dr. Symen van der Zee richt zich op de ontwikkeling en toetsing van leerkrachtprofessionalisering op het gebied van W&T-onderwijs en de integratie van taal met W&T.

Dagvoorzitter is dr. Mark Gellevij, lector Innovatief en Effectief Onderwijs bij Saxion.

In nieuwe onderwijsconcepten vervaagt de oorspronkelijke scheiding tussen vakken en domeinen. Er wordt steeds meer samengewerkt tussen verschillende disciplines. In onderwijs zoeken we ook naar de integratie van benodigde vakspecifieke kennisbases en domein overstijgende vaardigheden. Taal is daarbij onze verbindende schakel en technologie is overal. Taal & Technologie lijken daarmee een voor de hand liggende combinatie te vormen om in het onderwijs (verder) te integreren. Als dagvoorzitter mag ik u door een programma leiden waarin we u hopen te inspireren met praktijkrelevante en praktische toepassingen voor het verbinden van Taal & Technologie in uw onderwijs.

Marc Gellevij
Mark Gellevij