1. Bouwen met taal in het SBO

Verklaar je nader!

Interessant voor leerkrachten

Zijn jouw leerlingen in de wetenschap & technologie-les geïnteresseerd? Worden er denkprocessen bevorderd? Stel je jezelf, naast inhoudelijke doelen, ook taaldoelen? Praten de kinderen veel tijdens de wetenschap & technologie-les? Vraag je om verklaringen en redeneringen? In deze workshop staan deze aspecten centraal.bouwen met taal

We kijken samen naar een taalgerichte lessenserie over constructies. Deze lessenserie is ontwikkeld voor de groepen 1-2 in het Speciaal Basis Onderwijs (SBO). We bespreken de ervaringen met deze lessenserie en geven handreikingen voor in de klas. Je leert op welke manieren de leerkracht tijdens wetenschap & technologie-lessen de denk- en taalvaardigheid van leerlingen kan stimuleren. Na afloop ben je in staat om zelf een taalgerichte wetenschap & technologie- les voor te bereiden en uit te voeren.

  • De workshop richt zich op de onderbouw
  • Taaldomein: spreken & luisteren en woordenschat
  • Kerndoel Nederlands : 3 & 12
  • Kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld: 44

Workshopleiders Sophie Stufken, leerkracht en techniekcoördinator bij SBO de Vorm en dr. Martine Gijsel, associate lector van Saxion en onderzoeker bij TechYourFuture.

Martine Gijsel
Martine Gijsel
Sophie Stufken
Sophie Stufken

 

 

 

 

 

 

workshop overzicht