10. Loesje Broedplaatsen

Creativiteit wil ook zijn ei kwijt.

Interessant voor leerkrachten, schoolleiders en bestuurders

(lkca mei 2015)—Creativiteit kan niet onderwezen worden, leraren kunnen wel omstandigheden creëren waarin creatief gedrag mogelijk wordt.

In het huidige beleid van OCW is creativiteit een belangrijk begrip. In haar visiebrief Cultuur beweegt schrijft minister Bussemaker: ‘Cultuur heeft artistieke, creatiefmaatschappelijke en economische waarden. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Ik kies daarom voor een beleid dat prioriteit geeft aan de maatschappelijke waarde van cultuur en aan het belang van creativiteit. Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie- en voedselvoorziening, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Voor de aanpak van deze vraagstukken groeit het belang van creativiteit en innovatie. Cultuur en cultuuronderwijs leveren daaraan een belangrijke bijdrage.’ Derhalve zal het vandaag gaan over het creatief proces, hoe zit dat?  Wat is creativiteit? Wat doet de PABO hieraan?

  • De workshop richt zich op VVE, onder-, midden en bovenbouw
  • Taaldomein: Beeldtaal
  • Kerndoel Kunstzinnige oriëntatie: 54 & 55
  • Kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld: 42

Workshopleider Ronald von Piekartz hoofddocent beeldend onderwijs bij Saxion

Ronald von Piekartz
Ronald von Piekartz

 

 

 

 

 

 

workshop overzicht