11. De dierentuin

de dierentuin
De dierentuin

Taal bij onderzoekend en ontwerpend leren.

Interessant voor leerkrachten en schoolleiders

In de lessenreeks ‘Ontwerp en bouw je eigen dierenverblijf’ wordt gebruik gemaakt van de onderwijsleerstrategie onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Leerlingen werken samen in groepjes. Ze voeren een onderzoekje uit en ontwerpen een dierenverblijf voor een dierentuindier op basis waarvan ze een maquette bouwen. Afwisselend zijn er plenaire momenten waarin de leraar instructie geeft of met leerlingen reflecteert op de uitgevoerde activiteiten. Naast kennis en houding, doet OOL een beroep op diverse vaardigheden, waaronder verschillende taalvaardigheden. OOL kan worden opgevat als een rijke leeromgeving, die een context biedt om taal en diverse taalvaardigheden toe te passen. Tijdens de workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag en doen ze ervaring op met onderzoekend en ontwerpend leren. We reflecteren op taal- en andere vaardigheden die leerlingen èn leraar nodig hebben, dan wel toepassen.

  • De workshop richt zich op de midden- en bovenbouw
  • Taaldomein: begrijpend lezen, stellen, spreken & luisteren en woordenschat & vaktaal
  • Kerndoel Nederlands: 1,2,3,4,6,8,12
  • Kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld: 39 t/m 45, 49 en onderdelen uit de preambule.

Workshopleider Dr. Marja van Graft, leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek bij het SLO

Marja van der Graft

 

 

 

 

workshop overzicht