12. Alles wat je van een ijsbeer weet

Verslagen schrijven binnen kleine onderzoekscycli.

Interessant voor leerkrachten, schoolleiders en bestuurders

alles wat je van een ijsbeer weet
Kindertekst uit groep 4

Op veel basisscholen werken leerkrachten met vormen van ‘onderzoekend leren’, waarbij kinderen in kleine onderzoekscycli informatie over een onderwerp verzamelen, die ze in een verslag, werkstuk of presentatie moeten weergeven. Deze verwerkingsvormen zijn te beschouwen als schrijftaken, die voor kinderen meestal niet zonder begeleiding uitvoerbaar zijn. Als leerkrachten dit aangrijpen als een kans om zinvol schrijfonderwijs te geven, kunnen kinderen leren schrijven en schrijvend leren tegelijk.

In mijn workshop bespreek ik hoe je in middenbouwgroepen van het basisonderwijs schrijftaken kunt begeleiden, waarin zakelijke informatie (bijvoorbeeld over een dier) overzichtelijk moet worden weergegeven. Met behulp van korte oefeningen en het bekijken van kinderteksten wil ik laten zien hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan de genrespecifieke aard van schrijftaken binnen deze vorm van onderzoekend leren, en aan de bewustwording van ‘academisch taalgebruik’. Daarbij ga ik uit van de principes van goed schrijfonderwijs die ik in mijn boek ‘Iedereen kan leren schrijven’ bepleit.

Met de deelnemers bespreek ik graag wat de opbrengst hiervan kan zijn.

  • De workshop richt zich op de midden- en bovenbouw
  • Taaldomein: begrijpend lezen en stellen
  • Kerndoel Nederlands: 4, 5, 6 & 8
  • Kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld: 41

Workshopleider Suzanne van Norden, docent taal aan de Marnix Academie.

Suzanne van Norden
Suzanne van Norden

 

 

 

 

workshop overzicht