15. Hoe rolt de knikker?

Samen experimenteren en onderzoeken

knikkerbaanInteressant voor leerkrachten, schoolleiders en bestuurders

Spelen met een knikkerbaan is geweldig: door de knikker vanaf een hoger punt te laten vertrekken, rolt hij verder weg. En als je de knikker over een gladde ondergrond laat rollen, komt hij verder dan wanneer je er een stroef matje onder legt. Zie hier de principes van het experimenteren, door kinderen zelf ontdekt met behulp van een de knikkerbanen. Tijdens de workshop laten we zien hoe dat in z’n werk gaat.

Bovendien bespreken we de rol van taal en redeneren in het samen onderzoeken. We zien hoe kinderen in de onderbouw  onderzoeken onder welke omstandigheden de tuinkers het beste groeit, en hoe kinderen in de bovenbouw aan de slag gaan met DNA om een dader te kunnen identificeren. Ook laten we de nieuwe lessenseries met de knikkerbaan aan bod komen. Aan de hand van filmpjes bespreken we hoe je als docent taalvaardigheid en redeneervaardigheid kunt stimuleren tijdens het werken aan wetenschap & techniek.                                                   Meer informatie: www.samenonderzoeken.nl

  • De workshop richt zich op de onder-, midden- & bovenbouw
  • Taaldomein: Spreken & luisteren, taalbeschouwin, belevend lezen & woordenschat
  • Kerndoel taal: 1, 3, 10,
  • Kerndoel w&t: 42, 44

Workshopleiders Dr. Eliane Segers assiociate professor bij Radboud Universiteit en professor bij Universiteit Twente, Joep van der Graaf MSc, PHD student bij Radboud Univeristeit  en Drs. Marian Bruggink onderwijskundige bij Expertisecentrum Nederlands

Eliane Seegers
Eliane Seegers
Joep van der Graaf
Joep van der Graaf
Marian Bruggink
Marian Bruggink

 

workshop overzicht