2. Taalgericht aan de slag!

 Taalgericht wetenschap & technologie onderwijs vanuit het maakkunde project.

Interessant voor leerkrachten, schoolleiders en bestuurders.

In deze workshop gaan we actief aan de slag met taalgericht Wetenschap & Technologie-onderwijs in de basisschool aan de hand van lesmaterialen uit het Maakkunde-programma van NEMO. Je leert om een taalgerichte, interactieve en hands-on Wetenschap & Technologie-les voor te bereiden én uit te voeren. Voor de voorbereiding presenteren we een lesvoorbereidingskaart waarmee jij ook zelf aan de slag kan. Leerkrachten kunnen zich zo niet alleen voorbereiden op de vakinhoudelijke en taaldoelen bij een les, maar ook op de benodigde “denkstappen” die leerlingen moeten maken om een fenomeen als “geluid” te begrijpen. Voor de uitvoering krijg je te zien hoe je in de Wetenschap & Technologie-les interactiebevorderende strategieën, denkvragen en taalondersteunende strategieën kunnen inzetten. We laten in de workshop aan de hand van een videofilmpje (good practice) zien hoe een leerkracht tijdens klasseninteractie kan werken aan vakinhoudelijke inzichten én taalontwikkeling tegelijkertijd.

  • De workshop richt zich op de onder-, midden en bovenbouw
  • Taaldomein: spreken, luisteren en woordenschat
  • Kerndoel Nederlands: 2
  • Kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld: 42

Workshopleiders Dr. Jantien Smit associate lector bij Saxion en onderzoeker bij TechYourFuture en Meie van Laar MSc, senior project manager bij NEMO Science center.

Jantien Smit
Jantien Smit
Meie van Laar
Meie van Laar

 

 

 

workshop overzicht