3. Wat zegt de weervrouw?

Functionele taalopdrachten in de context van wetenschap & technologie-spel.klein Onderzoek De Ontdekkingsreis Driebergen 52

Interessant voor leerkrachten en schoolleiders

Wat zegt een weervrouw die het weer presenteert? Hoe maakt een brandweerman duidelijk aan welke eisen de school moet voldoen? Wie schrijft de menukaarten voor het restaurant? Welke afspraken maak je met de aannemer over de verbouwing? Er zijn allerlei beroepen uit de wereld van wetenschap en technologie waar leerlingen al een goed beeld bij hebben. Jonge kinderen spelen restaurantje; oudere kinderen ontwerpen een dakkapel met een 3D-printer; en allemaal gebruiken en ontwikkelen ze taal. Een betekenisvolle context draagt bij aan de ontwikkeling van de meeste taalvaardigheden: van het schrijven van informatieve teksten tot het ontwikkelen van een adequate woordenschat. Door hun spel en hun wetenschap & technologie-activiteiten te combineren met functionele taalopdrachten combineer je twee belangrijke leerdoelgebieden.

In deze workshop gaan we na een korte inleiding zelf aan de slag met het bedenken en uitwerken van spelscenario’s die wetenschap & technologie combineren met functionele taalopdrachten, voor verschillende leeftijdsgroepen.

  • De workshop richt zich op de VVE, onder-, midden- en bovenbouw
  • Taaldomein: lezen, stellen, spreken & luisteren, begrijpend lezen, woordenschat
  • Kerndoel Nederlands: 1-7 en 12
  • Kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld: 32-36 en 40-51

Workshopleiders: Dr. Hanno van Keulen, lector bij Windesheim Flevoland en onderzoeker van TechYourFuture en Nanette Wagenaar, onderwijsadviseur bij OBD Noord West.

Foto Hanno van Keulen 2014 klein
Hanno van Keulen
Nanette Wagenaar
Nanette Wagenaar

 

 

 

 

workshop overzicht