6. Taal & Technologie: een win-win situatie

Kansen voor en wederzijdse versterking van Wetenschap & Technologie en taal onderwijs.

Interessant voor leerkrachten en vve medewerkersTechniektalent met kleuters Herfst

In deze workshop demonstreren we hoe de bewuste toepassing van taal en technologie een win-win situatie in het onderwijs en de kinderopvangĀ oplevert. Dit doen we vooral door samen goed naar videobeelden van insprirerend Wetenschap & Technologie onderwijs te kijken en verschillende taalkundige aspecten te analyseren. Zo kijken we hoe Wetenschap & Technologie en taal elkaar wederzijds kunnen versterken en welke kansen er liggen om beide bewuster in je eigen onderwijs te integreren. Vervolgens gaan we met die blik naar je eigen Wetenschap & Technologie onderwijs kijken. Wat kan je morgen in je eigen klas al bereiken? En waar vind jij die win-win situatie?

  • De workshop richt zich op de voorschools onderwijs, onder-, midden- en bovenbouw
  • Taaldomein: begrijpend lezen, stellen, spreken & luisteren, taalbeschouwing en woordenschat
  • Kerndoel taal: niet specifiek een kerndoel, vooral gericht op goed taalonderwijs
  • Kerndoel w&t: alle kerndoelen

Workshopleider Dr. Ir. Anika Embrechts docent/onderzoeker bij Saxion en onderzoeker bij TechYourFuture, Anique Bokdam MSc, docent/onderzoeker bij Saxion.

Anika Embrechts
Anika Embrechts
Anique
Anique Bokdam

 

 

 

 

workshop overzicht