9. Niet de methode maar de leerkracht maakt het verschil!

Succesvol combineren van taal en wetenschap & technologie lessen in de kleuterklas.

Interessant voor leerkrachten, schoolleiders en bestuurders

Taalontwikkeling speelt een belangrijke rol in de eerste jaren van het basisonderwijs. Op school moeten kinderen niet alleen de basistaalvaardigheden leren, maar ook een complexere vorm van taalgebruik onder de knie krijgen. Deze vorm van taalgebruik, ook wel academische taal genoemd, is nodig om complexe gedachten en redeneringen te uiten. Academische taal wordt niet automatisch verworven door kinderen: de leerkracht speelt hierin een belangrijke rol. Hij kan leerlingen aanzetten tot nadenken en hen leren hun gedachten te verwoorden. De wetenschap & technologie-les is hier bij uitstek geschikt voor omdat het aanbieden van interessante inhoud één van de voorwaarden is voor het verwerven van complexere taalvaardigheden. In ons onderzoek hebben we een video feedback coachingsprogramma ontwikkeld voor leerkrachten, waarin we hen handvatten bieden om leerlingen aan te zetten tot redeneren en hun gedachten te verwoorden. In deze masterclass gebruiken we praktijkvoorbeelden uit deze interventiestudie. We illustreren aan de hand van observatieopdrachten op welke wijze leerkrachten taalontwikkeling en wetenschap- en technieklessen kunnen integreren.

  • De workshop richt zich op de onderbouw
  • Taaldomein: Spreken & luisteren en woordenschat
  • Kerndoel Nederlands: 1 & 2
  • Kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld: 42

Masterclass leider Astrid Menninga promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen

Astrid Menninga
Astrid Menninga

 

 

 

 

 

workshop overzicht