13. Grijp je kans en combineer!

Experimenten leveren concrete inhoud voor verschillende schrijfopdrachten.

woordenschat
Woordenschataanbod

Interessant voor leerkrachten, schoolleiders en bestuurders

Een schrijfdidactiek die erop is gericht het schrijfproces stapsgewijs te sturen, waarbij de inhoud wordt bepaald door kennis die wordt verworven in een ander vak, zoals techniek, ondervangt de moeilijkste eerste fase van het schrijven: het genereren van inhoud. Wetenschappelijk denken en kritisch waarnemen worden gestimuleerd door vragen: Wat denk je dat er gaat gebeuren, wat ga je doen, wat zie je gebeuren, waarom gebeurt dat, gaat het goed, wat is de oorzaak en het gevolg. Door antwoorden op vragen, voorspellingen, waarnemingen en conclusies volledig uit te schrijven in een geleid schrijfkader, worden de bouwsteentjes geleverd voor een schrijfproduct en combineren we leren schrijven met schrijven om te leren.

In deze workshop bespreek ik hoe ieder experiment de juiste bouwsteentjes levert voor allerlei schrijfproducten waarin nieuwe schooltaal en vaktaal wordt gebruikt. Ik laat schrijfkaders zien en neem de vaste volgorde van de didactische stappen met u door. De inhoud wordt steeds bepaald door de experimenten die leerlingen doen, maar de uitwerking in schrijfproducten kan verschillen. In de workshops geef ik tips om te variëren met verschillende genres, zoals blogs, reportages, brieven, enzovoorts.

  • De workshop richt zich op de bovenbouw
  • Taaldomein: Instructies lezen, begrijpen & uitvoeren, schrijven & woordenschat
  • Kerndoel Nederlands: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 & 12
  • Kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld: 42, 44, 45 & 55

Workshopleider: Marijke Kaatee taalexpert en adviseur bij Onderwijs- en Taaladvies

Marijke Kaatee
Marijke Kaatee

 

 

 

 

workshop overzicht